nader te benoemen (basisonderwijs)

nader te benoemen (basisonderwijs)

Als kind hoef je niet stil te zitten maar ben je samen met de dansers midden op de dansvloer in de voorstelling. Je kunt meedoen, nadoen, commentaar leveren, lachen of een moentje rustig kijken. De dansers roepen met hun bewegingen verschillende beelden en situaties op. soms absurd, soms herkenbaar en de ervaring leert dat de kinderen heel veel zien in de voor grote mensen abstracte dans.

feestelijke manu chao-muziek klinkt uit de boxen. overal verspreid zitten de kinderen. nieuwsgierige oogjes tasten de ruimte af. sommigen staan, anderen zitten in een groepje bij elkaar, giechelen en praten over wat om hen heen allemaal gebeurt. de twee dansers dansen tussen hen met ronde bewegingen, rennen, de heupen wild alle kanten op, de lucht in springen met kromme benen, langzaam achteroverbuigen, een been hoog optillen en laten vallen met kabaal…. drie bijdehante jongens proberen de sprong na te doen. speels ontdekken ze wat hun lichaam allemaal kan. …rondom de naast elkaar liggende dansers roepen 8 meisjes in koor zoenen! zoenen!. dan is het even stil en gaat een meisje tussen hen liggen. oh, ze hebben twee kindjes gekregen!. iedereen moet lachen.  kijken, naäpen, commentaar geven, meedoen, benoemen en wegduiken maken moderne dans op een ongewone manier toegankelijk.

concept en choreografie van hooman sharifi

de voorstelling
nader te benoemen is een bijzondere, interactieve manier voor kinderen (van 9 tot 12 jaar) om kennis te maken met moderne dans. twee dansers dansen de dansvoorstelling nader te benoemen op uw school. in het dansstuk staan het kind en zijn individuele beleving centraal; de kinderen zijn actief betrokken en deel van de voorstelling. de moderne dans bewegingen hebben we zo gekozen dat kinderen ze zelf ook kunnen (na)doen. bewegingen met springen, vallen, spartelen, slowmotion etc zijn laagdrempelig en nodigen uit mee te doen of te reageren. de reacties van de kinderen zijn leidend motief, onderwerp en hoofdrol van dit project. de dansers dansen te midden van hun, dus de kijkertjes zitten er direct op. het bijzondere aan deze voorstelling is dat ze niet netjes stil hoeven te blijven zitten en pas achteraf hun fantasie mogen uiten. dat mag meteen. of hun reactie nu meer en meer bewegen is, of dat zij lachen, praten, dansen of afwachtend zitten te kijken….. hun reactie maakt de voorstelling compleet.

ieder kind mag naderhand een titel bedenken. hier een paar titels van de voorstellingen van springdance, tweetaktfestival en skvr rotterdam:
'de dans van nooit en niks' > 'dansgebeurtenis' > 'een groot gebroken puzzel stuk' > 'de bewegende stilte' > 'de vallende val' > 'waar ben jij en waar ben ik' >  'in de oertijden' > 'de beheerstango' > 'vlooienballet' > 'de wolkendans' > 'op eens' > 'peper in je kont' > 'de rare dingen die nooit gebeuren'> 'okselring' > 'doe-het-zelf voorstelling' > 'gekkenbureau' > 'wilde liefde' > 'wat normale mensen niet begrijpen'

doel > wat leren de kinderen
doel is op een bijzondere manier kennis maken en beleven van moderne dans door middel van kijken, naäpen, commentaar geven, meedoen en benoemen. de voorstelling heeft als opzet om een zo puur mogelijke reactie en beleving van de kinderen te weeg te brengen. het meedoen en nadoen is een extra stimulans om goed te kijken.

workshop > wat doen de kinderen
na de voorstelling geven professionele educatief-medewerkers d.m.v een workshop verdieping aan wat de kinderen in de voorstelling zagen en beleefden. hun ervaring en de verzonnen (voorstellings-) titels zijn uitgangspunt om met de kinderen zelf een korte dansvoorstelling te maken. de opdrachten en de werkwijze van de workshop sluiten aan bij de ervaringen die de kinderen in nader te benoemen hebben opgedaan. er wordt met twee groepen gewerkt in 2 verschillende ruimtes. afsluitend presenteert de ene groep hun dansvoorstelling aan de andere en vice versa.

praktisch
nodig :  gymzaal of vergelijkbare verwarmde ruimte, met verende vloer. voor de geluidsinstallatie is een elektriciteitsaansluiting nodig. de voorstelling heeft geen speciale verlichting; zij is met daglicht gespeeld maar zal, naar gelang de locaties wel wat (sfeer) verlichting nodig hebben. een aparte ruimte waar de kinderen zich kunnen verzamelen en waar met de helft van de groep na de voorstelling  de workshop gedaan kan worden. (de andere helft werkt in dan in de voorstellingsruimte) is gewenst. mogelijkheden voor de dansers om zich om te kleden en eventueel te douchen.
duur: 2 uur waarvan ¾ uur voorstelling, glas limonade drinken, 1 uur workshop en ¼ uur presentaties van de kinderen.
kosten :  40-65 kinderen per voorstelling.
periode :  de voorstelling dansen we ook in 2015-2016
via onze email of telefonisch (06 17 07 27 14) kunt u meer informatie vragen of de voorstelling boeken.

visie van de maker > hooman sharifi
-  hoe ervaren kinderen hedendaagse dans?
de reacties van kinderen zijn het leidend motief, onderwerp en hoofdrol in nader te benoemen van de noorse choreograaf hooman sharifi. volgens hem hoeven kindervoorstellingen niet aangepast te worden aan hun niveau. dezelfde artistieke eisen, die van toepassing zijn op voorstellingen voor volwassenen gelden ook voor kindervoorstellingen. volwassenen moeten geen beslissingen maken over wat kinderen mooi, lelijk, interessant, oninteressant, begrijpelijk of onbegrijpbaar vinden. laat hen maar ervaren en aangeven wat zij ervan vinden!
hooman maakt het de kinderen niet altijd even makkelijk. weinig dansante bewegingen, geen verhaallijn, soms gebeurt er niets, het begin en eind zijn niet duidelijk en er is ook al geen echte titel. wat doen kinderen met deze moeilijkheden en hoe reageren/ervaren kinderen op hedendaagse conceptuele dans? hij biedt ze een omgeving waarin zij kunnen reageren zoals zij willen, zo min mogelijk gestuurd of beïnvloed door omgevingsfactoren. invloeden van tekst, volwassenen en theaterconventies elimineert hij:
-    kinderen zijn niet voorbereid op de voorstelling door hun docent
-    de enige aanwezige volwassenen zijn de docenten en dansers.
-    de docenten zijn verzocht niet in te grijpen, kinderen niet te instrueren of terecht te wijzen.
-    er staan geen stoelen in de zaal.
-    de zaal wordt gedeeld met de dansers; er mag vrij rondgelopen en gereageerd (praten, lachen becommentariëren, etc) worden tijdens de voorstelling.
-    de titel is nog nader te benoemen: na de voorstelling mogen de kinderen die bedenken.
hooman acht een vertrouwde, veilige omgeving belangrijk voor het project. kinderen voelen zich vrijer om te reageren en te participeren. gevoel van vertrouwdheid stimuleert hij door:
-    toegang alleen in groepsverband zoals scholen
-    de dansers stellen zich voor en vertellen dat de kinderen kunnen doen en laten wat zij zelf willen

coproductie
springdance
dank

co-producent springdance

dank aan inge koks, grace bellel (raz), hooman sharifi (impure company)

meereizend educatief medewerker: katja graessli (1e graads lesbevoegdheid)