Vloeistof fotograaf bart blewanus03 kopie

Betonhotel

In het gebouw van de gezichtsloze moderniteit leven twee mensen hetzelfde leven. Ze bewegen zich functioneel door de ruimte. Meestal identiek. Als ze praten gebruiken ze dezelfde woorden.

In een sobere setting met poëzie en ontnuchterende humor ontplooit zich een dubbelzinnig verhaal waarin we even achter de façade van het schematische, op gemak gerichte 'iedereen doet het'-gevoel kijken. Er liggen een paar onbeantwoorde vragen op de loer….
Betonhotel is een prikkelende voorstelling met dans en tekst, waarbij je als kijker steeds op het verkeerde been wordt gezet.

Betonhotel ging in première in 2006.Video impressie

Foto: Bart Blewanus