Schermafbeelding 2020 02 05 om 23 01 37

Masterworkshop: Public Space Performance

De workshops kennen een vast format (lesmodule) waarbij juist de specifieke kennis en expertise van Vloeistof met betrekking tot het werken in de publieke ruimte centraal staat. Dit workshopconcept is toepasbaar binnen diverse kunstvakopleidingen (toneel, beeldende kunst, architectuur), ook binnen het mbo-onderwijs maar ook voor het regionale dansers/makers-veld te organiseren. In de workshop onderzoeken we samen met de deelnemers hoe we het lichaam op een simpele, maar intrigerende manier kunnen gebruiken om aspecten van de ruimte zichtbaar te maken.

Hoe manipuleer je de blik naar elementen van de ruimte? Hoe kan door eenvoudige positionering, beweging of actie de alledaagse waarneming verschuiven en zich intensiveren? Wanneer wordt het poëtisch, wanneer humoristisch of wanneer geeft het een commentaar op ons gedrag?

Een nieuwe context voor dans

Door het lichaam te positioneren in de ruimte, worden de gebouwde omgeving, de architectuur en de gedragspatronen benadrukt. Het onderzoek is tweeledig: we onderzoeken hoe de ruimte context biedt voor het lichaam én hoe het lichaam een kwaliteit of aspect zichtbaar maakt van die ruimte.
Als performers trainen de deelnemers in deze workshop nieuwe vaardigheden, want anders dan bijvoorbeeld binnen in een theater komen er veel nieuwe elementen bij kijken. In de context van de straat is de performer niet het middelpunt van de belangstelling en moeten hij of zij zich op een nieuwe manier positioneren. Middels een speciale improviatie-techniek leren de deelnemers de focus van de toeschouwer naar de omgeving sturen. Om dit te kunnen doen moeten ze inzicht krijgen in perspectieven, afstanden en zichtlijnen.

05 redesigning spaces wannes

Performance kwaliteiten uitbreiden

Straten, pleinen en parken zijn tegelijk oefenruimte én podium. Werken in de buitenruimte zorgt ervoor dat je er nooit ‘uit’ kunt stappen. Als je iets uitprobeert is het voor een passant altijd ook gelijk een ‘performance’. De passanten zijn medegebruikers van de ruimte en stellen vragen of leveren commentaar. De passant ziet de performer vaak gewoon als een andere gebruiker van de ruimte, niet als kunstenaar of een ‘object’. De ruimte anders gebruiken, kan reacties, agressie en discussie uitlokken. We trainen hoe we hier als performer mee omgaan. Hoe blijf je in de performance-staat? Wanneer is het nodig om eruit te stappen en een praatje te maken? Kun je tegelijk open en menselijk blijven en toch je focus houden bij de performance kwaliteit of opdracht?

Vloeistof deelt 'best practices' uit haar jarenlange werkervaring. We bespreken de codes van de publieke ruimte en leren de deelnemers skills hoe ze te respecteren én te breken.

Improvisatie m.b.t de buitenruimte

We introduceren vaardigheden die de deelnemer/performer in staat stelt om te improviseren door de beweging altijd te relateren tot de omgeving. Deze improvisatie technieken zorgen ervoor dat alles wat zich voordoet in het moment, onderdeel wordt van de voorstelling. Daarbij definiëren we het 'dominante aspect’, hetgeen de meeste aandacht opeist in het moment. Van daaruit maken we de performatieve keuzes: positionering, vorm, tempo en acties. Door parameters te veranderen creëert de performer verschillende bewegingskwaliteiten.

06 redesigning spaces rood

Instant composition

De deelnemers leren 360graden alertheid. Ze leren compositorische beslissingen te maken m.b.t het ‘dominante aspect’. Hoe kader je de beweging die er al is? Wil je storen of erbijhoren? Hoe ga je op in de omgeving als dat nodig is?

Vloeistof geeft sinds 2016 meerdaagse workshops op de dansopleidingen - bachelor en masters - van Fontys (Tilburg) en Codarts (Rotterdam) waarin zij hun kennis van, en expertise in, het werken in de publieke ruimte overdragen aan studenten. Sinds 2019 wordt het format uitgebreid voor nieuwe doelgroepen zoals toneel, beeldende kunst, architectuur.

Foto's: Wesley Bombo Daie, William van der Voort