Schermafbeelding 2020 02 05 om 23 01 37

Public Space Performance (Masterworkshop)

Deze master workshops kennen een vast format (lesmodule) waarbij de specifieke kennis en expertise van Vloeistof met betrekking tot het werken in de publieke ruimte centraal staat. Vloeistof geeft sinds 2016 meerdaagse workshops op de dansopleidingen - bachelor en masters - van Fontys (Tilburg) en Codarts (Rotterdam) waarin zij hun kennis van, en expertise in, het werken in de publieke ruimte overdragen aan studenten. Sinds 2019 wordt het format uitgebreid voor nieuwe doelgroepen zoals toneel, beeldende kunst, architectuur. Dit workshopconcept is op aanvraag toepasbaar binnen diverse kunstvakopleidingen (toneel, beeldende kunst, architectuur), ook binnen het mbo-onderwijs en voor het regionale dansers/makers-veld te organiseren.

Een nieuwe context verkennen

Anders dan binnen in een theater komen er in de openbare ruimte veel nieuwe elementen bij kijken. Middels een speciale improvisatie-techniek leren de deelnemers de focus van de toeschouwer naar de omgeving sturen en trainen ze nieuwe vaardigheden. Vloeistof deelt 'best practices' uit haar jarenlange werkervaring. We bespreken de codes van de publieke ruimte en leren de deelnemers skills hoe ze te respecteren én te breken.

Door het lichaam te positioneren in de ruimte, worden de gebouwde omgeving, de architectuur en de gedragspatronen benadrukt. Het onderzoek is tweeledig: we onderzoeken hoe de ruimte context biedt voor het lichaam én hoe het lichaam een kwaliteit of aspect zichtbaar maakt van die ruimte.

05 redesigning spaces wannes

Instant composition

De participanten leren 360 graden alertheid en het maken van compositorische keuzes. De improvisatie technieken zorgen ervoor dat alles wat zich voordoet in het moment, onderdeel wordt van de voorstelling.

06 redesigning spaces rood

Performance kwaliteiten uitbreiden

Straten, pleinen en parken zijn tegelijk oefenruimte én podium. Werken in de buitenruimte zorgt ervoor dat je er nooit ‘uit’ kunt stappen. Als je iets uitprobeert is het voor een passant altijd ook gelijk een ‘performance’. De passanten zijn medegebruikers van de ruimte en stellen vragen of leveren commentaar. We introduceren vaardigheden die de deelnemer in staat stelt om te improviseren door de beweging altijd te relateren tot de omgeving.