Jostijn Ligtvoet Swarming

Swarming

Op een interactieve manier neemt Vloeistof je mee in haar manier van kijken naar de fysieke ruimte met daarin de architectuur, voorwerpen, gedragspatronen.

De voorstelling tijdens Kaapstad Tilburg (Foto: Jostijn Ligtvoet)

De gemengde groep dansers infiltreert de dagelijkse routine van de publieke ruimte. De dansers vormen een zwerm dat constant woordloos communiceert, zowel met elkaar als met hun omgeving. De groep beweegt unisono te midden van de menigte passanten of bezoekers.

Het is een constant modelleren van de blik van de ingewijde en toevallige kijker. Het verschijnen van de dansers is telkens als het verschijnen van een spontane orde die wordt gecreëerd in samenspel met een groot aantal toevalligheden van dat ene moment. Het feit dat de levendige ‘sculptuur’ telkens op het moment ontstaat geeft deze performance een fascinerende intensiteit en rauwheid. Concentratie gaat hand in hand met ontspannen sensitiviteit om telkens op de toevallige passant, hond, vogel, vrachtwagen te kunnen reageren. Een speelsheid die zowel humor brengt als verbazing.

Zoals de cellen en organen binnen het lichaam of als een zwerm spreeuwen kun je spreken van een zelfregulerend systeem. Swarming toont onze capaciteit als mens om samen te werken. De sociale cohesie wordt gevormd door individuen die van moment tot moment navigeren tussen autonome keuzes en het afstemmen van de keuze op de ander.

Foto's: William van der Voort, Jostijn Ligtvoet