Vloeistof.Lab

Vloeistof organiseert eenmaal per jaar een laboratorium waarbij makers uit de stad, regio en ver daarbuiten worden uitgenodigd om een week lang te experimenteren in de stadse buitenruimte van Tilburg met dans en performance op het snijvlak van andere disciplines.

Vloeistof ziet in de openbare ruimte een podium waar kunst nieuwe vragen kan stellen en oude structuren geherdefinieerd kunnen worden. Vloeistof wil daarin een actieve rol spelen en vanuit haar spilfunctie samen met anderen nieuwe mogelijkheden in dit domein onderzoeken. Doel is uitwisseling en onderzoek vanuit de overtuiging dat we van elkaars praktijken kunnen leren, dat we leren door te ‘doen’ en door onze ideeën fysiek te testen. Een multidisciplinaire dialoog, waarin we bouwen aan een lokaal en internationaal verbindend netwerk van makers en waarin Brabant een unieke plek inneemt. Vloeistof bouwt hiermee tevens aan een internationaal netwerk om voorstellingen internationaal te spelen, workshops te geven en lezingen te houden. Theater De Nieuwe Vorst is de uitvalsbasis voor Vloeistof.Lab.