Yuri Bongers

Choreograaf

Yuri Bongers (1974) is sinds 2000 actief als choreograaf en co-artistiekleider van dansgezelschap Vloeistof. Zijn voorstellingen spelen internationaal (van de publieke ruimte op straat in Montreal tot in de bibliotheek van Alexandrië).

Met dans wil hij op een spannende, prikkelende, ongewone manier een bijdrage leven aan veranderingen in de samenleving.Aanzetten tot reflectie op de manier waarop we leven en met elkaar omgaan is mijn drijfveer.

De laatste jaren specialiseert het werk zich in dans waarin je al kijker onderdeel bent van een totaalervaring. Met artistieke koppigheid werkt Yuri aan de periferie van het dansveld aan een eigenzinnige choreografietaal; de dansvoorstelling “Ik hou van jou maar je hindert me” werd onder de kop “ Is het vechten of is het sex” betiteld als cultureel hoogtepunt van 2011 in Brabant. Met lef gaat de dans in zijn voorstellingen de interactie met de omgeving en laat publiek met een nieuwe ogen naar haar dagdagelijks gedrag kijken en reflecteren over hoe we met elkaar omgaan. Recent maakte hij met Anja Reinhardt de voorstelling "Hellend Vlak " over hoe we als mensen super goed zijn de klimaatverandering te ontkennen terwijl het water ons al aan de lippen staat.In 2016 werkte Yuri met veel plezier met oma's en hun kleinkinderen. Met eenvoudige ongewone dansopdrachten ontstonden mooie spannende beelden en een uitdagende samenwerking tussen zeer diverse mensen.

Publiek over de voorstelling Ben ik nu hier: "De voorstelling laat je niet alleen anders kijken... maar brengt je ook even in een andere 'state of mind'..."