VL266 F1

Rarely By Chance

Rarely By Chance gaat over algoritmes: 0 of 1, ja of nee, eens of oneens, voor of tegen. Moderne technologie (en algoritmes) sturen en beïnvloeden onbewust onze dagelijkse keuzes. Internet zou het verbindende element tussen mensen kunnen zijn, maar nu blijkt het juist een uitstekend middel om mensen op te delen en te verdelen. Hebben we eigenlijk door hoe we in een bubbel terechtkomen? En zo ja; is het mogelijk om je eigen bubbel te doorbreken?