Camille perrin zwart wit

Steun ons

Vloeistof, Stichting voor choreografie en dans is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Door deze status ontvangt u extra belastingvoordeel wanneer u ons dansgezelschap steunt.

Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI met 125% verhogen en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 150% van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Zie ook de website van de Belastingdienst.

Swarming met herman

Vloeistof, stichting voor choreografie en dans

KvK-nummer: 41198360

RSIN: 809072798

Belastingnummer: 8090.72.798

Rechtsvorm: Stichting

Statutaire naam: Vloeistof, stichting voor choreografie en dans

Statutaire zetel: Tilburg

IBAN: NL07 INGB 0008 9694 84

Contactpersoon: Anja Reinhardt

Contactgegevens: info@vloeistof.nl

Postadres: Postbus 710, 5000 AS Tilburg

Tel: 06-29 484 163

Doelstellingen

 1. Het bevorderen van dans als communicatiemiddel.
 2. Het voor een zo breed mogelijk publiek bereikbaar maken van dans.
 3. Dans een meer centrale plaats geven in het alledaagse leven.

Bestuur

 • Vincent Koreman (voorzitter) sinds 24 feb 2020
 • Ursel Braaksma (lid) sinds 1 juni 2023
 • Chilton Galimo (lid) sinds 1 juni 2023

Beloningsbeleid

 • De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Beleidsplan & jaarverslagen

 • De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan vindt u hier
 • het ingevulde standaard formulier belastingdienst vindt u hier
 • Het jaarverslag 2022 vindt u hier
 • Het jaarverslag 2021 vindt u hier
 • Het jaarverslag 2020 vindt u hier
 • Het jaarverslag 2019 vindt u hier
 • Het jaarverslag 2018 vindt u hier
 • Het jaarverslag 2017 vindt u hier
 • Het jaarverslag 2016 vindt u hier