Code Diversiteit en Inclusie

Doordat Vloeistof vanaf het begin internationaal georiënteerd is en veel speelt in de openbare ruimte, zit inclusie als het ware in haar DNA. Vloeistof is ontstaan vanuit de intrinsieke wens om als dansgezelschap midden in de samenleving te staan. Door op straten en pleinen te dansen is er direct contact met mensen uit alle lagen van de bevolking. Ondanks dat is Vloeistof zich bewust van mogelijke blinde vlekken en zal ze de komende jaren samen met bestuur en wellicht experts op dit vlak gesprekken organiseren om ons hier bewust van te worden en zo te doorbreken. Beide makers verhouden zich in het concrete werken nadrukkelijk tot een samenleving met daarin plaats voor diversiteit en inclusiviteit. Ook zorgt het ervoor dat we een breed publiek met diverse achtergrond kunnen aanspreken. Uit de quickscan die Vloeistof heeft gedaan bij codedi.nl: “De organisatie staat open voor diversiteit en diversiteit is geïntegreerd in de kern van de organisatie. Bij elke medewerker wordt hun uniciteit gezien en erkend, en worden ze gestimuleerd om zichzelf te zijn. Diverse medewerkers worden expliciet betrokken bij het maken van keuzes en beslissingen, om zoveel mogelijk diverse input te krijgen en optimale besluiten te kunnen nemen.”