Governance Code Cultuur

De stichting past principes toe van de Governance Code Cultuur en hanteert het bestuurs- directiemodel. Anja Reinhardt vormt de dagelijkse directie en legt verantwoording af aan het stichtingsbestuur. Bij het samenstellen van het stichtingsbestuur staan voorop: verschillende expertise, strategisch inzicht, diversiteit en bestuurlijke en organisatorische kennis. Regelmatig worden adviseurs betrokken om specifieke kennis te verkrijgen die mist bij het bestuur en de directie. Het bestuur bestaat nu uit drie leden; twee vrouwen en één man, allen met een Nederlandse achtergrond. We willen in de komende vier jaar een bestuurslid aantrekken met een andere culturele achtergrond. Er is een rooster opgesteld voor het aan -en aftreden van bestuursleden. De organisatie is kleinschalig, overzichtelijk en transparant. De directie heeft de dagelijkse leiding en samen met wisselende tijdelijke medewerkers (hoofdzakelijk ZZP’ers) werkt ze in een horizontale structuur waar openheid, gelijkwaardigheid en wederzijds respect de basis vormen. Bij samenwerkingen met partners en medewerkers worden contracten c.q. opdrachtovereenkomsten afgesloten. Binnen de organisatie wordt de onderlinge taakverdeling tussen de artistieke en de zakelijke leiding vastgelegd. Jaarlijks komt Vloeistof meermaals samen voor bestuursvergaderingen waarin wordt geëvalueerd en wordt gewerkt aan een langetermijnvisie. De directie bereidt de vergaderingen voor en leidt de vergaderingen. Vloeistof heeft een externe accountant voor de boekhouding. Eenmaal per jaar worden de jaarcijfers geëvalueerd aan de hand van het jaarverslag. De bestuursleden leden worden niet vergoed. De voorzitter is als vertrouwenspersoon aangesteld voor medewerkers, voor overstijgende zaken.