Wildmenspark03

Publiekswerking

Ons publiek is in zaken als leeftijd en cultureel, sociaal-maatschappelijke achtergrond zeer divers. Deze diversiteit heeft alles te maken met het publiek dat de ons uitnodigende organisatoren reeds bereiken en/of willen mobiliseren. Een en ander maakt dat onze publiekswerking anders is dan bijvoorbeeld de werkwijze bij en van een groot theatergezelschap. Graag nemen wij je daarom mee in een kijkje achter de schermen over ons werken in relatie tot ‘het publiek’.

Context

Als kleine productiekern met vergelijkenderwijs minder voorstellingen en een minder zware publieksopdracht - denk bijvoorbeeld aan educatieve programma’ - zijn wij anders georganiseerd dan een groter theater- of dansgezelschap. Veel van de marketing- en communicatiewerkzaamheden doen wij op basis van het Do It Yourself (DIY) en stemmen onze publieksaanpak daarbij nadrukkelijk af op wat organisatoren van ons nodig hebben om hun respectievelijke publiekswerking te realiseren. Onze aanpak op het vlak van Publiekswerking is daarmee nadrukkelijk toegesneden op de bestaande werkpraktijk. Die werkpraktijk is dat onze voorstellingen door organisatoren worden uitgenodigd omdat het uitgenodigde werk past binnen hun respectievelijke programma-profielen.

Locatie en organisatie is publiek

De voorstellingen van Vloeistof kennen - al naar gelang de aard en het karakter van de productie - een verscheidenheid aan publieksgroepen. Een enkele specifieke voorstelling uitgezonderd - Wegwerpwereld voor jeugd, Straatwild voor adolescenten – zijn altijd bedoeld voor een in leeftijd en (culturele) achtergrond breed publiek*. Ons artistieke vertrekpunt is altijd autonoom; we maken producties waarvan wij vinden dat ze er toe doen en iets teweeg moeten brengen. Thematiek en inhoud zijn daaruit volgend medebepalend voor een dan gerichtere publiekswerving. Bij die werving zijn de organisatoren daarbij altijd leidend. *Noot: Het publiek wat wij bereiken bestaat ten dele ook uit passanten bij de voorstellingen.

Omdat ons werk (ook) een zekere lichtvoetigheid heeft, veelal op locatie wordt gespeeld en van een relatief korte duur is (pakweg 1 uur) maakt dat veel organisatoren in ons werk geïnteresseerd zijn omdat men programmatisch brede publieksgroepen kan aanspreken en mobiliseren. De voorstellingen van Vloeistof worden met enige regelmaat uitgenodigd op grotere, gerenommeerde festivals zoals Nederlandse Dansdagen, Zeeland Nazomerfestival, Julidans, Fȇte de la Danse en Tweetakt. Naast deze meer grote en bekendere festivals speelt Vloeistof haar voorstellingen ook jaarlijks bij de vele kleinere (zomer-) festivals in Nederland en bij reguliere podia. Juist door de verscheidenheid aan speelplekken/locaties waar wij spelen is het publiek wat onze voorstellingen bezoekt (of toevallig als passant bekijkt) niet direct als hét Vloeistof-publiek sec maar eerder als amorf en divers samengesteld te categoriseren.

Nieuwe speelplekken is (ook nieuw) publiek

Met een ‘stadsvoorstelling’ als het recente Straatwild blijken er landelijke en internationale presentatiemogelijkheden te zijn binnen een voor ons nieuw werkdomein te weten de (congres-) wereld rond thema’s als stedelijke ontwikkeling, urbanisatie, planologie. Met voorstellingen als Hellend Vlak en Wegwerpwereld verhouden we ons ook tot maatschappelijk actuele zaken als (water-) ecologie en duurzaamheid. Thema’s waarop tal van niet-cultuur-organisaties actief zijn die echter wel voor ons mogelijkheden bieden hierop in te haken. De combinatie van nieuwe werkterreinen en publiek levert een dubbele winst op; we verruimen onze afzetmarkt én bereiken daarmee ook deels publiek dat niet of niet-direct tot de categorie cultuurbezoekers behoort.

Publieksaantallen

Het bezoekersaantal ligt doorheen de jaren rond de 8.000 met soms een enkele uitschieter naar boven bij een locatievoorstelling die een organisator als gratis toegankelijk aanbiedt. Omdat een aantal van onze voorstellingen juist in de publieke ruimte plaatsvinden maken passanten en toekijkers ook deel uit van het publieksbereik maar worden echter niet geteld noch geregistreerd. Ons publieksbereik neemt logischerwijs in aantallen potentieel toe met de groei binnen en verruiming van onze afzetmarkt.

Het kennen en mobiliseren van je publiek

Publiekswerving betekent het kennen van je publiek maar niet enkel op basis van onderzoeken waaruit volgend dan typeringen en karakteristieken die dan weer leidend moeten zijn voor het ‘vermarkten’ van de producties. Voor ons betekent het kennen van het publiek dat we constant feedback van bezoekers krijgen, dat we in gesprek gaan. Juist door het werken in de publieke ruimte met het publiek om ons heen maken we contact en zijn we zichtbaar én aanspreekbaar. Het is deze input die ons samen met de organisatoren helpt publiek te werven, te bepalen hoe we onze ‘producten’ in de markt zetten, de ‘customer journey’ te bepalen, targets te formuleren. Kijk hier! voor een aantal publieksreacties die een beeld geven van de impact van ons werk(en).