Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant

Perspectief Budget

De Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben een perspectiefbudget beschikbaar gesteld om makers in de culturele sector te stimuleren aanbod te ontwikkelen.