Stichting Doen

Financiele ondersteuning

Stichting DOEN werkt aan een leefbare wereld waaraan iedereen kan meedoen door aanjager te zijn van duurzame, culturele en sociale voorlopers.

Werkt onder andere ook mee aan...